(010) 240 99 99 info@lionmetals.nl Boezembocht 31, 3034 KA Rotterdam

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Lion Metals. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lion Metals. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Lion Metals met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Lion Metals behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Lion Metals alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lion Metals niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Lion Metals, welke geen eigendom zijn van Lion Metals, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Lion Metals. Hoewel Lion Metals uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Lion Metals worden onderhouden wordt afgewezen.

Bekijk onze films

Openingstijden

  • ma 07.00 uur - 17.00 uur
  • di 07.00 uur - 17.00 uur
  • wo 07.00 uur - 17.00 uur
  • do 07.00 uur - 17.00 uur
  • vr 07.00 uur - 17.00 uur
  • za 07.00 uur - 11.30 uur
Demo