(010) 240 99 99 info@lionmetals.nl Boezembocht 31, 3034 KA Rotterdam

  • Lion Metals Welkom
  • Lion Metals Kraan
  • Lion Metals Wagenpark
  • Lion Metals Kraan 2
  • Lion Metals Werkvloer
  • Lion Metals Kraan 3

Vereiste certificatie

De bedrijfsactiviteiten van Lion Metals vinden plaatst onder de benodigde milieu- en lozingsvergunningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een managementsysteem gericht op kwaliteit, arbo en milieu welke is gecertificeerd conform de ISO-14001 en VCA*.

NIWO-certificaat en MRF-keurmerk

Voor transport en inzameling beschikt Lion Metals over een NIWO-certificaat (nr ZH512123VIHB). Daarnaast beschikt Lion Metals over het MRF-keurmerk.

Kwaliteit, arbo en milieu

Op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu stelt Lion Metals zich proactief en coöperatief op om:

  • metalen op milieuvriendelijke en economisch verantwoorde wijze te recyclen
  • het imago van de branche te verbeteren
  • meer begrip bij overheden (en publiek) te realiseren
  • de relatie met vergunningverlenende/ toezichthoudende instanties te optimaliseren.

 

Bekijk onderstaand onze certificaten:

 

Contact en route

Demo